مفاهیم پایه جلسه اول

مفاهیم پایه و اساسی در نوازندگی گیتار

1-تعریف موسیقی و عناصر سازنده آن:

تعریف موسیقی: بیان احساسات از طریق صدا ها موسیقی نامیده می شود

. عناصر سازنده موسیقی: 1- صدا ، 2- ریتم

صدا: انرژی حاصل از لرزش اجسام ( سیم گیتار، پوست طبل و ....) که در هوا ساطع می شود و به وسیله گوش حس می شود.

ریتم: ریتم یا زمانبندی به تعداد نتها ، کشش نتها و سکوت ها در واحد زمان با الگو های قانونمند و بسیار گوناگون گفته می شود.

ویدیو توضیحات

2- تعریف نت و نام نتها:

تعریف نت و نام نتها: هر یک از صدا هایی که در موسیقی استفاده می شوند دارای فرکانسی مشخص هستند که آنها را از یکدیگر متمایز می کند. هر کدام از این صدا های منحصر به فرد اصطلاحا نت نامیده می شوند. در موسیقی 7 نت اصلی داریم که به ترتیب  دو - C ,  رِ - D , می - E , فا - F , سُل - G , لا - A , سی - B نامیده می شوند.

3- خطوط حامل و تبلچر:

notes

خطوط حامل :

برای نوشتن و خواندن نتهای گیتار چند روش وجود دارد. روش اول نوشتن نتها بر روی خطوط حامل: برای نوشتن نتهای موسیقی به روش کلاسیک از خطوط حامل استفاده میشود. خطوط حامل 5 خط می باشند. در این روش نت ها بسته به این که رو و یا بین کدام از این خطوط قرار میگیرند مشخص می شوند.

خطوط اضافه:

extra notes

خطوط اضافه: هر گاه تعداد نتهای مورد نظر از تعدادی که روی خطوط حامل قرار می گیرند بیشتر شود، یا فرکانس نت مورد نظر در جایی بالاتر یا پایین تر از محدوده خطوط حامل باشد با استفاده از چند خط کوچک و موازی با حامل نوشته می شوند.

تبلچر (Tablature) یا (TAB):

tab

 تبلچر (Tablature): در این روش برای نمایش نتهای گیتار 6 خط به نمایندگی از 6 سیم گیتار رسم نموده و شماره فرت مورد نظر را روی خط می نویسند. انواع دیگری از تبلچر نیز وجود دارد که از آنها برای نمایش آکورد ها و یا پوزیشن های گام ها استفاده می شود.

Fingering: انگشت گذاری یا Fingering به نوازنده نشان می دهد که کدام فرت را با کدام انگشت بگیرد. فینگرینگ میتواند بسته به نوع تمرین و یا قطعه متفاوت باشد. برای مثال در یک تمرین فرت 2 سیم 5 با انگشت 2 گرفته می شود و در تمرینی دیگر با انگشت 1. Fingering معمولا در متد های آموزشی به کار میرود و اکثر تبلچر ها و قطعات فاقد آن هستند چرا که نوازنده با گذشت زمان و انجام تمرینهای بسیار، می تواند خود Fingering (انگشت گذاری) مناسب را طراحی و اجرا نماید.

4- ساختار گیتار و اجزای آن:

guitar-parts

نام سیم های گیتار:

 سیم های گیتار به ترتیب از نازک به ضخیم 

1 - E

2 - B

3 - G

4 - D

5 - A

6 - E 

نام دارند. 3 سیم بالایی " سیم های شماره 4 و 5 و 6 " که صدای ضخیم (بم) دارند سیم های Bass و 3 سیم پایینی "سیم های شماره 1 و 2 و 3 " که صدای نازک (زیر) دارند سیم های Treble نامیده می شوند. 

open: اگر سیم را فقط با دست راست بنوازیم و آنرا بر روی هیچ فرتی فشار ندهیم یک سیم open یا دست باز (آزاد) نواخته ایم. اسامی سیم های گیتار در واقع اسامی سیم های open هستند و چناچه هر یک از فرت ها را بگیریم و سیم را بنوازیم اسم آن نت تغییر خواهد کرد.

 طریقه درست نشستن:

siting-1siting-2siting 3

نام انگشتان دست راست و چپ:

finger names

 

برای نواختن گیتار برای افراد راست دست 2 روش کلی وجود دارد:

نوازندگی با انگشت(Finger Style):

آپویاندو: انگشت با جمع شدن به سیم ضربه می زند و پس از آن بر روی سیم بالایی قرار می گیرد.

تیراندو: انگشت با جمع شدن به سیم ضربه می زند ولی پس از آن بر روی سیم بالایی قرار نمی گیرد.

نواختن با مضراب (Picking)

مضراب چیست؟(لینک)

holding-pick

پیک را با کمی زاویه (تقریبا 45 درجه) نسبت به سیم گرفته و به سیم ضرببه بزنید. ضربات پیک به صورت P (از بالا به پایین = Down Stroke) یا V (از پایین به بالا = Up Stroke) می باشند.